Regulamin - Uprawa24.pl - Twoja domowa uprawa

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.uprawa24.pl

 

Nota Prawna

 

Uwaga:Aby zamówić produkty dostępne na stronie Uprawa24.pl musisz być pełnoletni - jeżeli nie masz skończonych 18 lat opuść tę stronę.  Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za szkody prawne, fizyczne i moralne poniesione wskutek nieodpowiedniego wykorzystania zakupionych tutaj produktów. Wszystkie informacje zawarte w opisach i na opakowaniach produktów służą celom edukacyjnym bądź ostrzegawczym i nie są zachętą do łamania prawa. Produkty dostępne w naszym sklepie mogą być wykorzystywanie wyłącznie do uprawy roślin legalnych w kraju wykorzystania zakupionego sprzętu.

 

 

Regulamin


 • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
 • Sklep Uprawa24.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.
 • Zamówienia złożone w sobotę niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 • Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony znajdującej się pod adresem Uprawa24.pl.
 • Zamówienie może złożyć osoba posiadająca swoje konto w sklepie lub osoba, która poda wszelkie dane potrzebne do zrealizowania transakcji.
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
 • Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową przez Uprawa24.pl
 • Zamówienia nie potwierdzone przez sklep nie zostaną zrealizowane.
 • Zastrzegamy sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w sytuacji gdy na formularzu zamówienia dane będą niekompletne lub nieprawdziwe.
 • Każde zamówienie może być przez zamawiającego anulowane do czasu, kiedy nie zostanie wysłane.
 • Jeżeli zamówienie zostało wysłane, Klient zobowiązany jest je odebrać, Przedsiębiorstwo Handlowe KATARZYNA HABA zastrzega sobie prawo do wystąpienia o odszkodowanie i zwrot poniesionych kosztów przesyłki w przypadku jej nieodebrania, lub od osoby która złożyła fałszywe zamówienie.
 • Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia jeżeli zamówimy towar jest dostępny na magazynie. Okres realizacji zamówienie może wydłużyć się do 21 dni w razie konieczności sprowadzania produktu. Uprawa24.pl zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Klienta o ewentualnych opóźnieniach w dostawie.
 • W przypadku nie uregulowania płatności przez Klienta w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.
 • Sklep Uprawa24.pl akceptuje elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza), które są obsługiwane przez system DotPay. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach odpowiedniego banku.
 • Wszystkie ceny podawane w sklepie Uprawa24.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Uprawa24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym.
 • Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza akceptacje warunków niniejszego regulaminu

 

Zwrot towaru


 • Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie siedmiu dni, liczonym od dnia odbioru rzeczy.
 • Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów używania, ani nie został w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu.
 • Koszt odesłania towaru ponosi Nabywca (koszt nie podlega zwrotowi).
 • Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.
 • Uprawa24.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 • Uprawa24.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 • Każdy zwrot należy poprzedzić wysyłając mail na adres biuro@uprawa24.pl
 • Wymiana może nastąpić na inny produkt, co jest jednoznaczne ze zwrotem.
 • W celu wymiany towaru na inny należy zastosować się do wskazówek zawartych w punkcie Zwrot towaru.

 

Reklamacje


 • Każda reklamacja powinna być zgłoszona telefonicznie lub poprzez e-mail biuro@uprawa24.pl
 • Reklamacje, wysyłane bez poinformowania będą nieuwzględniane i zwracane na koszt nadawcy.
 • Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 • Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz informację o wadzie produktu.
 • Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 • Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa (np. w wyniku wyczerpania nakładu) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje nabywcy inny towar.

 

Dane osobowe


 • Podczas korzystania z serwisu Uprawa24.pl możemy poprosić Państwa o podanie niektórych danych osobowych.
 • Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji Użytkownik oświadcza, że wyraza zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie tych danych powoduje brak możliwości realizacji zamówienia. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych naszej firmy i nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim.

 

Postanowienia końcowe

 

 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 • Cennik (strona internetowa -uprawa24.pl) nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.